Stone

Stone
Primeri: 
Grey Stone
Grey Stone
Dark Grey
Dark Grey
Ivory
Ivory
Gold
Gold
Ambijent: 
Ivory
Ivory
Gold
Gold
Dark Grey
Dark Grey