Keros

Od samog početka aktivnosti ove španske kompanije, jedan od strateških ciljeva je postao razvoj proizvoda visokog kvaliteta. Keros kompanija trenutno na tržištu ima zavidnu poziciju i uživa ugled pouzdanosti stečen na osnovu pruženog kvaliteta i kroz široku paletu ponude keramičkih pločica.