kolpa-san-razkuzilo-82073f6ad6d480f8cb8d04e196cc3083-540×463-1.jpeg

DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA MASAŽNE KADE 747270

1.095 рсд

Opis

Dezinfekciono sredstvo za masažne kade i masažne sisteme Kolpa San. Tečni koncentrat za dezinfekciju i čišćenje sistema vodene masaže i bazena za kupanje.

Uputstvo za upotrebu

Sipajte čistu vodu u kadu tako da prekrije mlaznice za masažu. Usmerite mlaznice za masažu nadole (sistem vodene masaže). Izmerenu količinu Kolpa san dezinfekcionog sredstva za sisteme za masažu sipajte u vodu. Uključite sistem za masažu i ostavite ga 5 minuta (ostavite sistem za masažu 10 minuta tokom dezinfekcije). Držite vodu u kadi 5 minuta, a zatim je pustite. Nakon završetka čišćenja ili dezinfekcije, temeljno isperite svežom vodom.

Preporučujemo dezinfekciju najmanje 1 put mesečno ili više puta ako je potrebno. U slučaju teške kontaminacije, postupak se može ponoviti. Dezinfekciono sredstvo za masažne sisteme Kolpa san je tečni koncentrat namenjen za dezinfekciju i čišćenje sistema vodene masaže (masažne kade,…) i bazena za kupanje u privatnim i javnim prostorima. Sve druge upotrebe proizvoda se ne preporučuju. Deluje protiv bakterija (Staphilococcus aureus, Enterococcushirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) EN 1276 i kvasca (Candidaalbicans) EN 1650. Proizvod je namenjen za opštu upotrebu.

Upozorenja

Rizik od ozbiljnog oštećenja oka. Iritira kožu. Sadrži: kvaternarna jedinjenja amonijuma, benzil-C12-16-alkildimetil hloride 56,5 g / l.

Sastav: 5 – 15% katjonskih površinski visoko aktivnih supstanci, < 5% nejonskih površinski visoko aktivnih supstanci, NTA (nitrilotrisirćetna kiselina); parfemi, konzervansi (metilhloroizotiazolinon, metilizotiazolinon).

Bezbednosni saveti

Čuvati van domašaja dece. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa puno vode i potražiti savet lekara. Ako se proguta, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite ambalažu ili etiketu. Nemojte mešati sredstva za čišćenje. Preporučujemo da koristite rukavice. Čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostatak Kolpa san dezinfekcionog sredstva treba čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima (na sobnoj temperaturi) za kasniju upotrebu. Pročitajte uputstvo pre upotrebe. Za dodatna objašnjenja obratite se proizvođaču proizvoda.

Uputstvo za bezbedno rukovanje ostacima biocidnih proizvoda i ambalažom

Neiskorišćeni tečni ostaci se ne izlivaju u kanalizaciju, vodotokove ili u životnu sredinu i ne odlažu se sa kućnim otpadom. Prazno pakovanje, ostatke neiskorišćenog proizvoda ili preparata kojem je istekao rok upotrebe treba predati ovlašćenom sakupljaču ili agentu za odlaganje opasnog otpada. Očišćena ambalaža se može reciklirati uz ovlašćeno odlaganje otpada.

Rok upotrebe

3 godine od datuma proizvodnje odštampanog na pakovanju.

Dodatne informacije

Proizvođač:

KOLPASAN

Zemlja porekla:

Slovenija Zemlja uvoza: Slovenija Uvoznik: Kolpa doo Cvetna broj 1 23109 Zrenjanin

Zemlja uvoza:

Slovenija Uvoznik: Kolpa doo Cvetna broj 1 23109 Zrenjanin

Uvoznik:

Kolpa doo Cvetna broj 1 23109 Zrenjanin

Šifra proizvoda: 8531 Kategorija: