Vaillant protočni bojleri

Vaillant protočni bojleri po akcijskim cenama – nema čekanja na toplu vodu i nerviranja.

Šta je protočni bojler?

Protočni bojler zagreva vodu putem spiralnih električnih grejača u trenutku dok voda prolazi kroz njih pa je topla voda dostupna u svakom trenutku. Protočni bojler ne vrši akumulaciju tople vode kao standardni bojler pa je ekonomičniji usled uštede električne energije i prostora ugradnje usled manjih dimenzija.

Kako funkcioniše protočni bojler?

Hladna voda na slavini odlazi u protočni bojler kroz cevi obavijene električnim spiralnim grejačima koji momentalno greju vodu do željene temperature. Protočni bojleri se razlikuju po osobinama kao što su snaga i dotok tople vode.

Protočni bojler – prednosti

Protočni bojler ima prednosti u odnosu na akumulacioni bojler sledećih karakteristika:

  • Manja cena električnog računa – grejači rade samo u trenutku dok voda prolazi kroz telo bojlera
  • Brzo zagrevanje vode – konstantan priliv tople vode bez straha da ćete „isprazniti“ ceo bojler prilikom korišćenja
  • Ušteda prostora – drastično manje dimenzije od standardnih bojlera
  • Jednostavna instalacija – mogućnost brzog i jednostavnog premeštanja protočnog bojlera
  • Manja cena održavanja – troškovi održavanja su znatno manji jer se protočnog bojlera ne taloži kamenac u telu bojlera i samim tim kvarovi su dosta ređi

Proveriti pre kupovine protočnog bojlera

Protočni bojler zahteva kvalitetne električne instalacije. Preporučuje se provera električnih instalacija na mestu ugradnje protočnog bojlera od strane stručnog lica.

Pritisak vode koja ulazi u protočni bojler treba da bude konstantnog i stabilnog intenziteta minimalno 0,5 bara.

Pogledajte našu online ponudu u AMB keramici.